Skip to content
metsakoneenkuljettajaksi-logo

Minustako metsäkoneenkuljettaja?


Miltä kuulostaisi uusi ura metsien sankarina? Lapissa haetaan nyt paljon uusia metsäkoneenkuljettajia.

Arffman ja REDU yhdistivät voimansa ja toteutamme Lapissa metsäkoneenkuljettajien valmennusohjelman, jonka kautta saat kattavan näkemyksen alan työtehtävistä ja mahdollisuuden työllistyä suoraan yhteistyökumppanimme, Lapin Koneyrittäjien jäsenyritysten, palvelukseen! Voit olla alasta kiinnostunut tai jo alalla aiemmin työskennellyt. Jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta alasta tai koneiden kanssa työskentelystä, kartoitamme alalle soveltuvuuden lisäksi kanssasi myös alan koulutusmahdollisuudet ja parhaan reitin päästä alalle tarjolla olevia alan koulutuksia hyödyntäen.

metsaa

Mitä valmennusohjelmassa tehdään?

Metsäkoneenkuljettajaksi -valmennusohjelmassa saat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua alaan. Pääset ajamaan metsäkonetta, harjoittelemaan simulaattorilla ajokoneen ja harvesterin käyttöä sekä puutavarakuljetuksia. Koulutuksen aikana tutustutaan myös puutavara-autoon, harjoitellaan pientyökoneiden käyttöä ja käydään tutustumassa työmailla alan yrityksiin.

Mikä on valmennusohjelman lopputulos?

Metsäkoneenkuljettajaksi -valmennusohjelman tavoitteena on valmennukseen osallistuvien henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille metsäkoneenkuljettajan tehtäviin. Mikäli tarvitset vielä lisäkoulutusta alalle, kartoitamme kanssasi alan jatkokoulutusmahdollisuudet sekä tuemme alalle hakeutumista. Mikäli metsäkoneenkuljettajan työ ei sovi sinulle, teemme henkilökohtaisen valmentajasi kanssa sinulle muun sopivan jatkosuunnitelman työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi jatkossa. 

Miten pääsen mukaan?

Ota yhteyttä tai klikkaa alla olevaa linkkiä.

Metsäkoneen kuljettajaksi -valmennusohjelman sisältöä

  • saat ainutlaatuisen tilaisuuden päästä tutustumaan alaan

  • pääset ajamaan metsäkonetta

  • harjoittelet simulaattorilla ajokoneen ja harvesterin käyttöä

  • pääset tutustumaan puutavara-autoon ja harjoittelet puutavarakuljetuksia simulaattorilla 

  • harjoittelet pientyökoneiden käyttöä

  • pääset näkemään työmaat konkreettisesti

  • saat suorat kontaktit alan yrityksiin

Kenelle metsäkoneenkuljettajan valmennusohjelma on suunnattu?

Metsäkoneen kuljettajaksi -valmennusohjelma on suunnattu alasta kiinnostuneille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille Lapin alueella. Alan työt sopivat sinulle, mikäli olet kiinnostunut työskentelemään suurilla koneilla vaihtelevissa olosuhteissa itsenäisesti.

Sovellunko valmennusohjelmaan ja alalle?

Mikäli olet olet työtön työnhakija Lapin seudulla, kiinnostunut kestävästä metsänhoidosta tai harkitset alan vaihtoa sovellut tähän valmennusohjelmaan. Suurten koneiden käsittely vaatii vastuullisuutta ja metsäkoneenkuljettajan tulee olla kiinnostunut kestävästä metsän hoitamisesta.

AIKATAULU JA VALMENNUKSEN ETENEMINEN


Aikataulu

Valmennuksen kesto yhteensä 15-20 päivää.

Valmennukseen on jatkuva haku.

Alkustartti

Henkilökohtainen alkukartoitus, kesto 1-5 päivää

Valmennus alkaa yhden päivän kestoisella alkustartilla, jonka aikana pääset tutustumaan henkilökohtaiseen valmentajaasi Arffmanilta, palvelun sisältöön, sekä REDUn edustajiin ja koulutukseen. Valmennuksen alkukartoitukseen sisältyy starttipäivän lisäksi henkilökohtaista osaamiskartoitusta valmentajasi ja ammatillisen opettajasi kanssa.

Ammattiin tutustuminen

Metsäkoneen kuljettajan ammattiin tutustuminen ja työnäyttö, kesto yhteensä 10 päivää

Valmennus jatkuu alaan, kalustoon, työnantajiin ja työpaikkoihin tutustumisella. Pääset myös näyttämään taitojasi simulaationäytöin sekä kohteissa koneita käyttäen. Lopuksi ammatillinen opettaja arvioi osaamisesi metsäkoneenkuljettajana.

Katso tarkempi kuvaus tästä jaksosta alempana tällä sivulla.

Osaamiskartoitus ja jatkosuunnitelma

Henkilökohtainen osaamiskartoitus ja jatkosuunnitelman laatiminen, kesto yhteensä 2-5 päivää

Metsäkoneenkuljettajan työnäytön jälkeen palvelu jatkuu henkilökohtaisen valmentajasi kanssa. Valmentaja tukee sinua jatkosuunnitelman laatimisessa osaamiseesi nojaten joko alan töihin hakemisessa tai osaamisen vahvistamista tukevaan palveluun hakeutumisessa.

Henkilökohtainen alkukartoitus.
Kesto 1-5 päivää.

Metsäkoneenkuljettajan
ammattiin tutustuminen
sekä työnäyttö.
Kesto 10 päivää.

Henkilökohtainen osaamiskartoitus ja
jatkouunnitelman laatiminen.
Kesto 2-5 päivää.

Metsäkoneenkuljettajien valmennusohjelma: työnäyttöjakso – tarkempi sisältö

Työnäyttöjakso koostuu kymmenestä (10) päivästä. Jakson aikana osallistujat tutustuvat monipuolisesti metsäkonealaan, kalustoon ja työpaikkoihin. Jaksolla selvitetään osallistujan osaamis- ja kehittämistarpeet ja täydennetään osaamista. Työnäyttöjakso painottuu käytännön tekemiseen. Päivien toteutusjärjestys voi muuttua.


Metsäalan tulevaisuuden näkymät 1 pv
käydään lävitse alan lappilaiset työllisyysnäkymät, suurinvestointien synnyttämät rekrytointitarpeet, alan keskeiset työtehtävät ja työpaikkojen sijainti eri puolilla Lappia.

Työturvallisuuskorttikoulutus 1 pv
koulutus suoritetaan Työturvallisuuskeskuksen ohjeiden mukaisesti

Ensiapukoulutus 1 pv
EFR:n mukainen hätäensiapukoulutus

Simulaattoriharjoittelu: ajokone 1 pv
käytännön taitojen harjoittelua virtuaalisesti. Alan perustietojen hankkimista virtuaalisessa ympäristössä ja laitehallinta.

Simulaattoriharjoittelu: harvesteri 1 pv
käytännön taitojen harjoittelua virtuaalisesti. Alan alkeiden hankkimista virtuaalisessa ympäristössä, laitehallinta.

Työmaavierailu: työmaan suunnittelu, välivarastointi, kuljetusväylien suunnittelu, työmaaturvallisuus 1 pv
koneellisen puunkorjuun suunnittelu, hakkuutavat sekä puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset

Työmaavierailu: ajokone- ja harvesteriharjoitteet 2 pv
jokainen osallistuja pääsee käytännössä kokeilemaan kumpaakin metsäkonetta. Keskeiset perusteet: puutavaran laadun mittaus, metsäkoneen tietotekniset ohjausjärjestelmät, tiedonsiirtojärjestelmät sekä koneen säätöihin liittyvät järjestelmät.

Yrittäjien päivä 1 pv
yrittäjien vierailu, yrittäjät kertovat omasta yrityksestään. Yritysten toiminnan esittelyn kautta tutustutaan koko puunhankinta prosessiin metsästä tehtaalle asti.

Tieturva 1 -kortin suorittaminen verkossa.

Metsäkoneenkuljettaja palveluammatissa 1 pv
nykyajan vaatimukset asiakaspalvelulle. Miten metsänmyyjä kohdataan, miten vastataan myyjän reklamointiin, kestävä kehitys ja kiertotalous; miten huomioidaan ympäristö?

Jätä viestisi

Miten voimme auttaa?


YHTEISTYÖSSÄ

arffman-logo
redu-logo
tyollisyyden_kuntakoeilut
te-office
ely
metsaa

TUTUSTU ALAAN NETISSÄ